โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม สำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือน กรกฎาคม 2558

กิจกรรม สำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือน กรกฎาคม 2558 
ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 6 
หลัก 5 ป. 1 ข.
กิจกรรมงาน อนามัยโรงเรียน

กิจกรรมงาน อนามัยโรงเรียน 
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 
โรงเรียน บ้านโคก 
25 มิถุนายน 2558 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา MERS


วิธีการใช้หน้ากากป้องกันโรคสำรวจลูกน้ำยุงลาย


สำรวจลูกน้ำยุงลาย 

ณ     วัดวิสุทธิวราวาส


ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ณ หมู่บ้านพฤษาตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  ณ หมู่บ้านพฤษา 

วันที่1  พฤษภาคม 2558
                                                                 

รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร


 รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร